Reality - pronájem bytů, byty na prodej, výměna bytů, rodinné domy a pozemky na prodej

1.) Inzercia realitných kancelárií
Je určená subjektom podnikajúcim v oblasti realít. Maximálny počet uverejnených inzerátov, ktoré sú v danom okamihu na serveri viditeľné, určuje užívateľom zvolená tarifa podľa nasledujúcej tabuľky. V systéme je však možné na iné účely udržiavať bezplatne neobmedzený počet inzerátov. Všetky platby tu ďalej uvádzané sa poukazujú na číslo účtu 2300176488/8330. Ako variabilný symbol uveďte IČO (IČO).
 

Maximálny počet aktuálne
viditeľných inzerátov
Cena za 12 mesiacov *
(Ceny sú bez DPH)
20  ZDARMA
neobmedzený tarifa 10 EUR/mes.

 
* Cenník je platný od 1.7.2014

 

  ZDARMA PLATÍCÍ
Počet zákaziek 20 od 21 inz.
Realitný softvér LOJZO
Prenos dát na partnerské servery mimo * EXTRA
Prenos dát na * EXTRA servery (reality.sk)
Prenos dát na webstránky s našim bannerom 10 EUR/mes.
Prenos dát na www stránky bez banneru 10 EUR/mes.
Import dát z cudzích zdrojov 10 EUR/mes.
Ponuky do spolupráce v predstihu
Možnosť viac pobočiek
Podpora - tickety
Podpora - email, telefon

Ceny v tabuľke sú uvedené za mesiac a bez DPH.
 

Vyúčtovanie inzercie
Po úhrade služieb bude do 15-tich dní po pripísaní platby na náš účet vystavený a zaslaný daňový doklad.
 
2.) Bezplatná inzercia súkromných osôb
Je určená osobám a subjektom nepodnikajúcim v oblasti realít. Ponuky sú vkladané na dobu 6. mesiacov. Potom sú automaticky zmazané.
 
3.) Výhrada týkajúca sa zobrazovania ponúk
Prevádzkovateľ serveru si vyhradzuje právo, pokiaľ užívateľ nebude udržiavať svoju inzerciu v aktuálnom stave, túto inzerciu do doby vykonania aktualizácie nezobrazovať. Pokiaľ používateľ nevykoná aktualizáciu inzercie ani po druhej upomienke, prevádzkovateľ inzerciu odstráni a platnú registráciu zruší bez náhrady. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, okamžite a bez náhrady, zrušiť registráciu a odstrániť inzerciu užívateľovi, ktorý poškodzuje dobré meno servera, alebo porušuje podmienky inzercie, alebo nemá v aktuálnom období uhradený poplatok za inzerciu. Za porušenie podmienok inzercie sa zvlášť považuje využívanie priestoru pre fotografie nehnuteľností k reklamným oznámením alebo umiestnenie firemného loga, či iného grafického prvku, alebo textu, namiesto relevantné fotografie nehnuteľnosti. V popise nehnuteľnosti nie sú prípustné texty, ktoré nesúvisia s ponúkanou nehnuteľnosťou, alebo ktoré majú všeobecný reklamný charakter.